6 tips om te helpen

05-07-2024

Foto: bij veel boeren in de land- en tuinbouw heerst een taboe om te spreken.
Hoe kun je toch helpen als je ziet dat ze het moeilijk hebben?

Onderstaand artikel verscheen als korte samenvatting naar aanleiding van een thematische opleiding communicatie in land- en tuinbouw gegeven door Isabel Depestel in 2018 voor Zot van 't Boeren.  

'Zot van 't Boeren' ging op zoek naar enkele tips om te helpen, en vond die bij Isabel Depestel. Zij is één van de psychologen die freelance verbonden zijn aan ondersteuningsorganisatie Boeren op een Kruispunt. 

Wie wil helpen, houdt best rekening met de volgende acroniemen.

Laat OMA thuis:

Oordeel niet over de andere, overtuig de andere niet met je eigen Mening en laat je eigenwijs Advies achterwege.

Gebruik LSD:

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

Smeer NIVEA:

Niet Invullen Voor Een Ander

Neem ANNA mee:

Altijd Navragen, Nooit Aannemen

Wees een OEN:

Open, Eerlijk, Nieuwsgierig

Maak je niet DIK:

Denk In Kwaliteiten.

De vuistregels lijken simpel, maar ze zijn het niet. Niet iedereen heeft het in de vingers om een goed en deugddoend helpend gesprek te voeren. Isabel is ervan overtuigd dat wie kan en wil luisteren al heel veel helpt. Houd er ook rekening mee dat niet iedereen wil geholpen worden.

Zot van 't Boeren